Sąd w Szczecinie wydał dzisiaj wyrok i orzekł o nieważności wyboru radnego Andrzeja Macieja Szperki wybranego do Rady Miejskiej w Cedyni w okręgu wyborczym nr 1 i stwierdził wygaśnięcia jego mandatu.

Sąd przychylił się do wniosku Komisarz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Szczecinie i postanowił o przeprowadzeniu wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Cedyni w okręgu wyborczym Nr 1 poczynając od czynności sporządzenia spisu wyborców.

Wydano 160 kart do głosowania, zaś z urny wyjęto 162 karty!

Komisarz Wyborczy uznał na podstawie przesłanych dokumentów, że w okręgu nr 1 w Cedyni wyborcom wydano 160 kart do głosowania, zaś z urny wyjęto 162 karty. Liczba kart wyjętych przez komisję z urny była większa o dwie niż liczba podpisów potwierdzających otrzymanie kart.                     

Spośród dwóch kandydatów z tego okręgu Prucnal Witold startujący z KWW Nasza Cedynia – Nasz Dom uzyskał 79 głosów, natomiast Szperka Andrzej Maciej z KWW Wspólnie dla Gminy otrzymał 81 głosów.