Wydano 160 kart do głosowania, zaś z urny wyjęto 162 karty!

Jak ustaliliśmy w Cedyni prawdopodobnie w jednym z okręgów odbędą się ponowne wybory.  Komisarz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Szczecinie wskutek wniesionego protestu wyborczego wniósł  do Sądu w Szczecinie między innymi o orzeczenie nieważności wyboru radnego Andrzeja Macieja Szperki wybranego do Rady Miejskiej w Cedyni w okręgu wyborczym nr 1 i stwierdzenie wygaśnięcia jego mandatu.

Jeżeli Sąd przychyli się do tego wniosku skutkować to będzie  wydaniem postanowienia o przeprowadzeniu wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Cedyni w okręgu wyborczym Nr 1 poczynając od czynności sporządzenia spisu wyborców.

Komisarz Wyborczy uznał na podstawie przesłanych dokumentów, że w okręgu nr 1 w Cedyni wyborcom wydano 160 kart do głosowania, zaś z urny wyjęto 162 karty. Liczba kart wyjętych przez komisję z urny była większa o dwie niż liczba podpisów potwierdzających otrzymanie kart.                     

Spośród dwóch kandydatów z tego okręgu Prucnal Witold startujący z KWW Nasza Cedynia – Nasz Dom uzyskał 79 głosów, natomiast Szperka Andrzej Maciej z KWW Wspólnie dla Gminy otrzymał 81 głosów.  

Fakty miały i mogły mieć wpływ na wynik

W opisanej sytuacji Komisarz Wyborczy uznał, że te fakty miały i mogły mieć wpływ na wynik wyborów w okręgu nr 1. W tym stanie rzeczy oczywistym wydaje się być, że to kwestia czasu i ustalenia nowej daty głosowania w okręgu Nr 1.