Kolejne środki trafią do budżetu Gminy Dębno na inwestycje drogowe. W tym roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Wolności w miejscowości Dębno” w roku 2019. Projekt został oceniony pozytywnie i zaakceptowany do dofinansowania.

Wartość zadania opiewa na kwotę 2 064 559,60, w tym przyznane dofinansowanie w wysokości 1 032 279,80 zł.

Dofinansowanie obejmuje zrealizowany w I połowie 2019 rok zakres robót tj. odcinek drogi o długości 285 m wraz z ciągami pieszo - rowerowymi, oznakowaniem i oświetleniem oraz w całości odcinek realizowany obecnie o dł. 130 m.

Pierwszy odcinek ulicy Wolności jest już gotowy, kolejny w trakcie budowy i zakończy się w październiku br.

To już druga inwestycja drogowa, na którą Gmina Dębno uzyskała wsparcie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W lipcu została podpisana umowa o dofinansowanie w kwocie 764 143 zł na przebudowę ulicy Wojska Polskiego – III etap.

Zestawienie wniosków o dofinansowanie.