Trocie, sieje, węgorze, szczupaki... do Odry trafiło w tym roku ponad milion sztuk ryb różnego gatunku. Jak mówi Krzysztof Grzelak, wędkarze dzięki tak licznym zarybieniom będą mieli wiele radości.

Okres zarybieniowy na Odrze już się zakończył, administrator, władze Spółdzielni Rybackiej Regalica informują nas o tym, ile ryb wpuszczono do wody w 2016 roku. Prezes spółdzielni, Krzysztof Grzelak tłumaczy, że dzięki dobrej gospodarce Odra jest bogata w ryby.
- Odra jest popularnym akwenem, przyjeżdżają tu wędkować pasjonaci z całego kraju – mówi.
Nie zdradza, jaką kwotę spółdzielnia wydała na zakup narybku, informuje jedynie, że nie są to małe kwoty.
W tym roku do Odry najwięcej wpuszczono szczupaka, to wylęg żerujący w ilości 750 000 sztuk. Zarybiano również węgorzem, którego populacja się odbudowuje w naszych wodach.
Rybacka Spółdzielnia Regalica zarządza wodami o powierzchni 2466,1 ha. Południowa granica wód spółdzielni rozpoczyna się od ujścia rzeki Myśli do Odry koło miejscowości Porzecze, ciągnie się przez m.in. Miedzyodrze aż po autostradę A6 na Odrze Wschodniej i Odrze Zachodniej.

Ilość sztuk ryb wpuszczonych w tym roku na Odrze:

szczupak – wylęg żerujący 750 000 sztuk,
troć wędrowna – wylęg 100 000,
węgorz obsadowy 11 500,
sieja – narybek letni 20 000,
sandacz – narybek letni 216 000,
jaź – narybek letni 87 500,
sum – wylęg jesienny 7 000,
boleń – wylęg jesienny 15 000,
kleń – wylęg jesienny 18 000.