Setki mieszkańców Myśliborza już niedługo doczekają się nowoczesne kanalizacji. Gminny projekt został wysoko oceniony w ramach naboru RPO w zakresie konkursu projektów związanych z poprawą stanu środowiska miejskiego.

Oznacza to, że gmina otrzyma duże dofinansowanie do budowy i modernizacji sieci kanalizacyjno-deszczowej. Kwota jest niemała, całkowita wartość projektu oszacowana została na sumę blisko 2,5 miliona złotych, natomiast gmina zyska kwotę dotacji nieco powyżej 2,1 miliona złotych. Oznacza to, że gminy Myślibórz musi mieć zaledwie 373 tysiące złotych wkładu własnego, toteż budżet samorządu niespecjalnie odczuję tę, jakże ważną, inwestycję.

Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. Najpierw postanie sieć kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Rynek im. Jana Pawła II, 11 Listopada, Młyńskiej, Spadzistej, Marcinkowskiego, Warszawskiej z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Myśli. Potem zbudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Łużyckiej, Gorzowskiej, Dąbrowskiej, Orzeszkowej i Broniewskiego z odprowadzeniem wód opadowych do rowu melioracyjnego.

Jak informuje myśliborski magistrat, pierwsza część projektu zakłada skuteczne odwodnienie Rynku Miejskiego w kontekście przygotowywanego Programu Rewitalizacji, druga natomiast ukierunkowana jest na minimalizowanie skutków intensywnych opadów atmosferycznych. Realizacja projektu planowana jest do 31 grudnia 2018 roku.