U blisko 1800 mieszkańców Lipian, 25 mieszkańców Dębiec oraz 27 mieszkańców wsi Osetna woda w kranach nie nadaje się do spożycia. Komunikat ostrzegający o braku przydatności wody do spożycia wydał Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach.


W pobranych 29 sierpnia próbkach wody stwierdzono, że woda z wodociągu w Lipianach przekracza dopuszczalne wartości bakterii z grupy coli oraz Escherichia Coli.

Obecnie bez wody zdatnej do spożycia pozostaje łącznie 1852 mieszkańców gminy Pyrzyce.

Gminny Zakład Komunalny w Lipianach zarządzający wodociągiem został zobligowany do podjęcia działań naprawczych oraz zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Poniżej prezentujemy harmonogram dostaw wody.