Znakami informacyjnymi o usługach i miejscach ważnych dla turystów wykonane zostanie oznakowanie drogi rowerowej na odcinku Gryfino - Trzcińsko-Zdrój. Schemat graficzny oznakowania trasy rowerowej przedstawia Urząd Marszałkowski i prosi mieszkańców regionu o ewentualne uzupełnienia bądź sugestie.


Jedenastokilometrowy odcinek Gryfino - Trzcińsko-Zdrój jest jednym z brakujących fragmentów Trasy Zielonego Pogranicza, która została włączona do Sieci Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. 

-  Budowa trasy rowerowej od Gryfina do Trzcińska jest już zaawansowana i jej otwarcie nastąpi w sezonie letnim. Teraz prowadzony jest proces jej oznakowania, który opiera się również na opiniach i konsultacjach z mieszkańcami na czym mi szczególnie zależy, aby pozyskać informację o aktualnych elementach usług i miejsc ważnych dla turystów rowerowych - mówi Ewa Dudar, radna województwa zachodniopomorskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przygotował już typologię znaków i ich lokalizację w oparciu o informacje z samorządów i prace inwentaryzacyjne związane z projektem tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim. Prowadzone są również konsultacje społeczne z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi z powiatu gryfińskiego, które zainteresowane są rozwojem turystyki rowerowej na tym obszarze.

- Zaplanowany schemat  ma podnieść  nie tylko standard trasy rowerowej R20 na odcinku Gryfino- Trzcińsko ale też będzie kierunkował do atrakcji i usług trzeba zjechać z głównego przebiegu trasy - informuje Mariusz Sikora, Dyrektor Wydziału Urzędu Marszałkowskiego koronującego budowę dróg rowerowych w powicie gryfińskim. - To prosty i zwięzły schemacik oraz oznakowanie, które bardzo ułatwi orientację dla rowerowych turystów. Punkty zostały umieszczone proporcjonalnie do odległości od trasy głównej. Jest też zaznaczony przybliżony profil wysokościowy trasy - wyjaśnia Sikora.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek sugestie, uzupełnienia bądź pytania odnośnie oznakowania odcinka trasy rowerowej Gryfino - Trzcińsko-Zdrój prosimy o przesyłanie ich pocztą elektroniczną na adres rowery@wzp.pl do 30 czerwca 2018 r.