Bogaty w przepiękne krajobrazy i okoliczne atrakcje turystyczne oraz łączący człowiek z naturą, tym będzie cechował się blisko 37-kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej Trzcińsko-Zdrój - Siekierki wchodzący w skład Trasy Pojeziernej szlaku rowerowego powstałego w woj. zachodniopomorskim. Aby owy odcinek w pełni spełniał oczekiwania podróżujących nim turystów potrzebne jest prawidłowe oznakowanie, do powstania którego przyczynić się mogą mieszkańcy regionu oraz lokalni przedsiębiorcy zgłaszając swoje uwagi.


Oficjalnie po nowo powstającej ścieżce rowerowej na południu powiatu gryfińskiego podróżować będziemy mogli pod koniec września 2018 r. Obecnie przez inwestora tj. Urząd Marszałkowski prowadzona jest aktualizacja planu oznakowania trasy rowerowej Trzcińsko-Zdrój - Siekierki w zakresie usług. Na ostateczny projekt schematu oznakowania 37-kilometrowego odcinka wpływ może mieć każdy z nas, dlatego zachęcamy do przesyłania wszelkich uwag, które zgłaszać można do 3 sierpnia 2018 r. na adres e-mail: rowery@wzp.pl 

- Jako inwestor budujący trasę rowerową Trzcińsko - Siekierki oznakujemy ją w trzech kategoriach oznakowania rowerowego trasy, w tym informacją o usługach świadczonych w miejscowościach przyległych do trasy i położonych w jej pobliżu. Dla nas istotne jest pozyskanie informacji od mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców, czy oznakowanie należy uzupełnić o dodatkowe informacje. To leży również w interesie gmin, aby aktywniej zaangażować się w ten proces, co ma przełożyć się na dodatkowe źródła dochodów dla lokalnych usługodawców - informuje Mariusz Sikora, dyrektor wydziału koordynującego budowę dróg rowerowych z ramienia Urzędu Marszałkowskiego.

Jak podkreśla Sikora, osobną kwestią jest uzupełnienie oznakowaniem lokalnych szlaków rowerowych przez gminy, o czym szczegółowo poinformowani zostali 18 lipca 2018 r. podczas spotkania radni i urzędnicy z Chojny, na co wskazuje porozumienie dot. budowy tras rowerowych podpisane z gminami przez inwestora.

Poniżej przedstawiamy obecny plan oznakowania trasy rowerowej Trzcińsko-Zdrój - Siekierki w zakresie usług, do którego zgłaszać mogą Państwo swoje uwagi.