Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „POMOT” Sp. z o.o. ogłasza KONKURS

„Powrót do przeszłości - POMOT-owskie wspomnienia w pamiętniku.

W związku z powstającym pamiętnikiem z okazji zbliżającej się 70-tej rocznicy firmy,
poszukujemy wszelkich materiałów dotyczących firmy „POM” i „POMOT”.

Do wygrania nagrody pieniężne :

  1. miejsce 2000 zł.
  2. miejsce 1500 zł.
  3. miejsce 1000 zł.
  4. miejsce 500 zł.
  5. miejsce 400 zł.
  6. miejsce 300 zł.
  7. miejsce 200 zł.

Aby wziąć udział w konkursie należy przynieść lub przesłać do siedziby „POMOT-u” przy ulicy Słowiańskiej 2 w Chojnie wszelkie posiadane zdjęcia, filmy, artykuły w gazetach oraz rożne inne pamiątki, wspomnienia dotyczące zdarzeń z działalności przedsiębiorstwa z ostatnich 68 lat.

Nagrodzimy osoby, które dostarczą największą oraz najciekawszą ilość materiałów.

Konkurs trwa do 15.09.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.09.2019 r
Laureaci nagród zostaną poinformowani telefonicznie o okoliczności ich wyłonienia w ciągu
5 dni roboczych od wyłonienia.

Po zakończeniu konkursu wszystkie dostarczone do nas materiały zostaną zwrócone właścicielom.

 

Razem odtwórzmy historię naszej firmy !!!
 
    P.U.-P. „POMOT” sp. z o.o.
  1. Słowiańska 2,
74-500 Chojna,
tel. 91 414 21 82