Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „Podniesienie kompetencji w zakresie utworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”.


Szkolenia obejmują tematykę zakładania i prowadzenia instytucji opieki do lat 3 oraz zatrudniania dziennego opiekuna. Każde szkolenie trwa 40 godzin (5 dni) i realizowane jest w trybie weekendowym.

Zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie, catering, materiały dydaktyczne.

W szkoleniach mogą uczestniczyć:

  • wszystkie osoby zainteresowane utworzeniem i prowadzeniem żłobka/klubu dziecięcego lub zatrudnieniem dziennego opiekuna,
  • osoby planujące pracę jako dzienny  w ramach działalności na własny rachunek,
  • osoby mieszkające lub zameldowane lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie gmin do 5 tysięcy mieszkańców w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, pomorskim oraz warmińsko-mazurskim.
Więcej szczegółów oraz dokumenty rekrutacyjne znajdą Państwo na stronie: www.twp.szczecin.pl/projektyoraz pod nr tel. 91 448-91-05, e-mail: projekt.zlobki@twp.szczecin.pl

Projekt jest realizowany w ramach działania 2.1 PO WER 2014-2020: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”.