Sytuacja w województwie po wczorajszej nawałnicy stabilizuje się, a awarie są na bieżąco usuwane. Osoby poszkodowane po przejściu Ksawerego ubiegać się mogą o bezzwrotną zapomogę finansową.


Wczoraj w kulminacyjnym momencie (ok. godz. 22:00) pozbawionych prądu było ok. 44,5 tys. odbiorców - przede wszystkim w powiecie gryfińskim. Szkody wyrządzone przez orkan Ksawery są ogromne. Na chwilę obecną wiele domostw nadal pozbawionych jest prądu oraz bieżącej wody. 

Osoby poszkodowane we wczorajszej nawałnicy mają możliwość ubiegania się o pomoc finansową. Środki na ten cel zostały zabezpieczone rzez Rząd w przewidzianej na taki cel rezerwie budżetu państwa

Wojewoda Krzysztof Kozłowski zwrócił się dziś do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów z pismem, w którym informuje o możliwości uzyskania pomocy od państwa dla mieszkańców na pokrycie szkód wywołanych przez wichury. Oprócz 6 tys. zł jednorazowego zasiłku celowego poszkodowani mogą uzyskać 20 tys. zapomogi oraz do 100 tys. zł na odbudowę domu przy największych zniszczeniach.