Pan Stanisław Olechnowicz, przez całe życie pomagał bezinteresownie, zawsze otwarty, życzliwy, uśmiechnięty i gotowy do poświęceń angażował się w życie lokalnej społeczności.
W ubiegłym roku Pan Stanisław poważnie zachorował i do dzisiaj nie odzyskał sprawności. Pomimo olbrzymiego wysiłku całej rodziny i ukochanej żony Marysi, nadal zmaga się z powikłaniami i wymaga specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacji i pomocy osób drugich.

Pan Stanisław od wielu lat udzielał się społecznie w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, do dziś cieszy się olbrzymim zaufaniem i szacunkiem. Przez lata pełnił funkcję Komendanta jednostki straży pożarnej w Starej Rudnicy. Jest także wieloletnim radnym Rady Miejskiej w Cedyni.

Motto Pana Stasia brzmi:  „Jesteś tyle wart, ile możesz pomóc innemu człowiekowi„.

Bardzo proszę o wsparcie finansowe na leczenie i rehabilitację dla Pana Stanisława 
Konto do wpłat na pomoc P. Olechnowicza 49 9370 1017 0106 6572 3000 0001