Z tych zmian z pewnością ucieszą się najmłodsi mieszkańcy regionu - uczniowie szkół w gminie Choszczno. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 3,5 mln zł zmodernizowane zostaną trzy budynki szkolne. To nie jedyne dobre wiadomości dla gminy.


Do podpisania umowy przez marszałka województwa Olgierda Geblewicza i burmistrza Roberta Adamczyka gwarantującej wsparcie doszło w czwartek 21 czerwca br. Dzięki udzielonemu wsparciu w wysokości 3,5 mln zł zmodernizowane zostaną trzy budynki szkolne o powierzchni użytkowej przekraczającej 4300 m².

Modernizacja energetyczna dotyczyć będzie dwóch budynków dydaktycznych i części sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie oraz budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej i łącznika w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie. Prace obejmować będą ocieplanie ścian, wymianę nieszczelnych okien i drzwi czy modernizację systemu grzewczego, a do przeprowadzenia modernizacji wykorzystywane będą odnawialne źródła energii.

Inwestycje powinny zakończy się do grudnia 2019 r., a ich wartość całkowita to ponad 4,4 mln zł.

W trakcie spotkania została podpisana także umowa na poprawę infrastruktury sportowej w gminie Choszczno. Remonty i modernizacje obiektów otrzymają wsparcie w wysokości blisko 20 tys. zł. Ten natomiast wykonane mają być do końca 2018 roku.