W Komisariacie Policji w Chojnie ruszył lokalny program edukacyjno - informacyjny pn. ,,WOLNI OD UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY” z udziałem uczniów siódmych klas Szkół Podstawowych.
Podczas wskazanych działań planuje się przeprowadzenie pogadanek przez dzielnicowych, z wykorzystaniem pokazów multimedialnych, na temat zagrożeń związanych z przemocą wśród uczniów, piciem alkoholu, paleniem papierosów (e-papierosów), używaniem narkotyków (dopalaczy) oraz graniem w gry komputerowe- internetowe. Program jest cykliczny trwający 3 lata, w czasie którego planuje się przeszkolić ok. 500 uczniów i ich rodziców z terenu Gminy Chojna. Program „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY” zakłada wprowadzenie i realizację jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz Policji i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnie, zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności przeciwdziałaniu zjawiskom związanych z narkotykami i alkoholem. Obecnie przeszkolono 66 rodziców oraz 78 uczniów. Wspomnieć należy, iż prezentowany program jest kolejnym autorskim projektem komisarza Roberta Panny, który na co dzień łączy obowiązki związane z pełnieniem służby na stanowisku Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Komisariacie Policji w Chojnie z pasją przekazywania wiedzy młodzieży z klas o profilu mundurowym z ZSO w Gryfinie.