Policjanci ze Szczecina zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą liczącą kilkadziesiąt osób. Jej członkowie zajmowali się handlem narkotykami.Działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.


Sprawcy działali na terenie kilku powiatów naszego województwa, między innymi w Myśliborzu, Choszcznie, Pyrzycach i Gryfinie. W sprawie tej w chwili obecnej występuje 26 podejrzanych, z których 17 trafiło już do aresztu. Śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez prawie rok. Początkowo postępowanie dotyczące osób zatrzymanych było prowadzone oddzielnie. Po uzyskaniu dowodów, że czyny poszczególnych osób pozostają ze sobą w związku i zostały popełnione w ramach działalności w zorganizowanej grupie przestępczej, postępowania te zostały połączone do wspólnego prowadzenia.Blisko cztery kilogramy marihuany i amfetaminy.

Zatrzymanie pierwszej z osób, która usłyszała zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, miało miejsce już w marcu 2015 r. W momencie zatrzymania policjanci znaleźli w jego mieszkaniu blisko cztery kilogramy marihuany i amfetaminy. W toku prowadzonego postępowania policja przeszukała kilkadziesiąt pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych oraz pojazdów, w wyniku czego zabezpieczyli narkotyki oraz inne przedmioty mogące mieć związek z prowadzonym postępowaniem. Do tej pory zatrzymano kilkadziesiąt osób.Kary pozbawienia wolności w wymiarze od 2-12 lat.


Zarzuty przedstawiono czterem osobom, które zostały oskarżone o kierowanie grupą przestępczą od początku września 2014 r. do końca kwietnia 2015 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zatrzymana grupa rozprowadzała znaczne ilości środków odurzających w postaci marihuany, amfetaminy oraz tabletek extasy. Rola osób kierujących grupa polegała między innymi na koordynowaniu i nadzorowaniu działań poszczególnych członków grupy, podejmowaniu decyzji o czasie, miejscu i ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych przekazywanych pozostałym członkom grupy oraz innym osobom, jak również finansowym rozliczaniu członków grupy.

Pozostałym zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty związane z uczestnictwem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz uczestnictwem w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. W toku postępowania w dalszym ciągu wykonywane są czynności procesowe i trwa gromadzenie materiału dowodowego. Za popełnienie opisanych czynów podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze od 2-12 lat.