Na terenie powiatu gryfińskiego odbędą się konsultacje społeczne mające na celu przybliżenie idei działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz podkreślenie wagi tego narzędzia w budowaniu relacji pomiędzy Policją a obywatelami.


Aplikacja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od roku. Wiele naniesionych przez obywateli zagrożeń zostało potwierdzonych przez policjantów. Świadczy to o tym, że założenie KMZB spełniło oczekiwania społeczne w zakresie wymiany informacji z Policją o miejscach, które są szczególnie uciążliwe. Mieszkańcy całego powiatu gryfińskiego coraz chętniej korzystają z aplikacji widząc, że mają rzeczywisty wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa w swoim najbliższym otoczeniu.

Policja zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniach.


Terminy i miejsca konsultacji:

1. Gmina Moryń, 27.10.2017 r. godz. 18.00 w budynku Geoparku w Moryniu,
2. Gmina Gryfino, 07.11.2017 r. godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4,
3. Gmina Stare Czarnowo, 08.11.2017 r. godz. 16.00 w budynku Świetlicy Wiejskiej,
4. Gmina Banie, 09.11.2017 r. godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Baniach,
5. Gmina Widuchowa, 10.11.2017 r. godz. 16.00 w budynku świetlicy w Widuchowej,
6. Gmina Trzcińsko Zdrój, 13.11.2017 r. godz. 17.00 w budynku Centrum Kultury w Trzcińsku- Zdrój,
7. Gmina Mieszkowice, 16.11.2017 r. godz. 17.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach,
8. Gmina Cedynia, 23.11.2017 r. godz. 17.00 w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu,
9. Gmina Chojna, 28.11.2017 r. godz. 12.00 w Miejskim Domu Kultury w Chojnie (konsultacje połączone z debatą ewaluacyjną).