„Na wszelkie pytania odpowiem za pośrednictwem poczty elektronicznej”. Takie słowa usłyszeliśmy od Dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu  w Cedyni Pawła Pawłowskiego, chcąc zapytać kto sprawuje zarząd nad świetlicami gminnymi i znajdującymi się nieopodal każdej świetlicy placami zabaw.
O sprawie pisaliśmy już 22 kwietnia: "Niebezpieczny plac zabaw może stać się przyczyną tragedii"


Skontaktowanie się telefoniczne z Panem Pawłem Pawłowskim również nie należało do łatwych, ponieważ po kilku wykonanych telefonach, ani razu nie zastaliśmy go w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu, a najbliższy termin spotkania został nam wyznaczony na 5 maja.

Należy jednak sobie zadać pytanie, czy każdy kolejny dzień zwłoki w tak ważnej sprawie nie naraża jeszcze bardziej życia i zdrowia dzieci bawiących się na tym terenie.


Opisywany we wcześniejszym artykule plac zabaw dla dzieci w Radostowie oraz przedstawiony poniżej na zdjęciach plac zabaw w Osinowie Dolnym jest w okropnym stanie technicznym. Nieogrodzony teren, odstające gwoździe w huśtawkach, połamane szczebelki w drabinkach, spróchniała konstrukcja oraz śmieci po papierosach i porozbijane butelki sprawiają, że miejsce to zamiast być terenem radości i uśmiechu dziecka jest przysłowiowym „polem minowym” na terenie którego, na każdym kroku czekają jakieś niebezpieczeństwa.


„Zarządca ma obowiązek dokonywać okresowych kontroli co najmniej raz w roku, jednakże sprzęt który tam się znajduje powinien być kontrolowany częściej. Zazwyczaj na urządzeniach znajduje się instrukcja, w której producent podaje, w jakich terminach urządzenie należy poddać kontroli” – takie słowa usłyszeliśmy od Inspektora Nadzoru Budowlanego Ryszarda Szachniewicza z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.


Dodał on również, że „zarządca ma obowiązek sporządzenia protokołu po każdej kontroli, w którym odnotowuje czy sprzęt jest sprawny, czy nie sprawny. Jeśli jest niesprawny, musi niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia wykrytych nieprawidłowości.”

Tak jak widać na poniższych zdjęciach teren placu zabaw w tych dwóch miejscowościach jest w katastrofalnym stanie i każdego zarządcę - w tym przypadku jest to Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu w Cedyni - który pozwala na dalszą zabawę na tak zniszczonym obiekcie można określić mianem „nieodpowiedzialnego”.


Należy również pamiętać, że obowiązkiem każdego, kto w jakikolwiek sposób umożliwia dziecku zabawę jest zapewnienie mu maksymalnej ochrony życia i zdrowia. Te ważne aspekty nie powinny być przez nikogo lekceważone, ponieważ to właśnie zabawa jest pierwszą lekcją ryzyka, którą doświadcza dziecko i to właśnie podczas zabawy maluchy uczą się mierzyć swoje siły na zamiary.