Ostatnia dekada to olbrzymie nakłady na poprawę stanu infrastruktury drogowej w regionie. Zmiany widać również w Gryfinie, gdzie na drodze wojewódzkiej 120 wrócił ruch aut po nowo utworzonym rondzie. W środę 6 grudnia br. inwestycje odwiedził marszałek Olgierd Geblewicz oraz radna województwa Ewa Dudar.


Zakończona przebudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Pomorskiej i Kolejowej w Gryfinie była prowadzone przez ZZDW w ramach tzw. zadań jednorocznych, finansowanych z własnego budżetu. Skrzyżowanie znajduje się na drodze biegnącej od granicy polsko-niemieckiej w Gryfinie do miejscowości Kobylanka. Istniejące skrzyżowanie przebudowano na rondo, które usprawni ruch i poprawi bezpieczeństwo. Roboty budowlane kosztowały blisko 2,6 miliona złotych.

To jedna z wielu inwestycji prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich na drogach wojewódzkich w powiecie gryfińskim. W latach 2007-2016 zrealizowano tam inwestycje o wartości ponad 73 mln zł, przy wydatnym wsparciu unijnych środków: Regionalnego Programu Operacyjnego i INTERREG.

Dzięki wsparciu z unijnego programu INTERREG III A, w latach 2006-2007 przeprowadzono m.in. kompleksowy remont mostu na Odrze Wschodniej w Gryfinie. Wartość tej inwestycji wyniosła prawie 7 mln zł. W latach 2011-12 do INTERREGU został zakwalifikowany remont mostu na Odrze Zachodniej.  Ten remont kosztował ponad 6 mln zł..

Trwający obecnie INTERREG VA pozwolił natomiast na kończącą się właśnie przebudowę drogi nr 120 w Wełtyniu, w gminie Gryfino. Przebudowa przejścia przez Wełtyń jest jednym z  dziewięciu  zadań, które ZZDW chce realizować wspólnie z partnerami  niemieckimi w ramach tego programu. Dofinansowanie takich projektów, wpierających przygraniczne inwestycje, sięga nawet 95% ich wartości. Projekt polega na  przebudowie dwuipółkilometrowego odcinka. Przebudowano tu cały szereg skrzyżowań z drogami gminnymi i wewnętrznymi, a także dużą liczbę prywatnych i publicznych zjazdów. W jednym przypadku – na skrzyżowaniu z ulicą Szkolną - powstało rondo.

Droga została poszerzona do 9 metrów, wzdłuż niej powstała ścieżka rowerowa oraz uporządkowano ciągi piesze. Wprowadzono elementy spowalniające ruch i azyle dla pieszych. Zbudowano też  nową kanalizację deszczową i oświetlenie oraz przebudowano sieć teletechniczną i energetyczną.

Kolejną inwestycją na drodze 120 jest przebudowa odcinka Gryfino-Gardno z wyłączeniem Wełtynia. Inwestycja realizowana jest w ramach „Przebudowy odcinków szlakowych dróg wojewódzkich”.  Kwotę 10 mln zł z budżetu województwa przeznaczono na przebudowy trzech odcinków w rejonach Chojny, Drawska Pomorskiego i Koszalina. Prace na odcinka Gryfino-Gardno o długości 6,25 km, będą kosztowały 5,8 mln zł. Przebudowa obejmuje frezowanie nawierzchni, położenie nowych warstw bitumicznych oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe.