Przedstawiciele Pogoni Szczecin wizytowali stadion miejski w Cedyni. Celem inspekcji było stwierdzenie stanu technicznego murawy.Robili wszystko by Pogoń Szczecin zagrała w Cedyni

Ochotnicy ze Straży Pożarnej w Cedyni systematycznie podlewają murawę. Grzegorz Federowski wałuje. Szczepan Warszycki kosi trawę. Społecznie, często z wykorzystaniem prywatnego sprzętu i środków finansowych. Robili wszystko by Pogoń Szczecin zagrała w Cedyni.  Nie udało się. Goście ze Szczecina negatywnie ocenili stan murawy.


Zarząd zgłaszał konieczność modernizacji murawy
Już w zeszłym roku Zarząd zgłaszał konieczność modernizacji murawy oraz zakupu sprzętu do koszenia w postaci traktorka. Chciał również rozszerzyć działalność o nowe sekcje i drużyny. Wnioskował o 120.000 zł na rok 2016. Otrzymał 50.000 zł dofinansowania. [Dla porównania zeszłoroczna, kilkugodzinna, jednodniowa impreza „Festiwal Ce-Dynia na Okrągło” kosztowała ponad 25.000 zł]


Zarząd ubolewa
,
iż potrzeby jedynego klubu sportowego w gminie Cedynia nie znalazły zrozumienia, ani należnego wsparcia ze strony Urzędu oraz COKiS - właściciela i zarządcy terenu.


Do meczu na cedyńskim stadionie nie dojdzie

Pomimo pełnego zaangażowania członków Zarządu: Beni Sobeckiej, Krzysztofa Muraszki i Tomasza Siwieli, kibiców i sympatyków UKS Czcibor w przygotowanie obchodów 70-lecia Klubu, którego ukoronowaniem miał być mecz Pogoni Szczecin, do meczu na cedyńskim stadionie nie dojdzie.


Negatywna ocena boiska nie wyklucza obecności piłkarzy Pogoni Szczecin w Cedyni 19 czerwca.

Być może wykonana praca oraz zawarte znajomości i wyrażona chęć przyjazdu Pogoni do Cedyni zaprocentują w przyszłości, kiedy stan murawy po koniecznej modernizacji ulegnie poprawie.