Sołtys i rada sołecka  w Krajniku Górnym serdecznie dziękują mieszkańcom sołectwa, za aktywny udział w poprawie walorów estetycznych naszej miejscowości. W tym dziękujemy darczyńcom, którzy swoją hojnością przyczynili się do zakupu kwiatów i farby.

Szczególnie serdecznie dziękujemy zaangażowanym mieszkańcom naszej miejscowości za poświęcenie swojego wolnego czasu ,na pracę w czynie społecznym  jakim było zrobienie klombów z opon, pomalowanie i obsadzenie kwiatami, o białkowanie drzew, pomalowanie huśtawek na placu zabaw. Dziękujemy Pani/Panu: Izie Famulskiej, Ani Korybalskiej, Bożenie  Bartosińskiej, Ewelinie Harbat, Iwonie Kuzdak, Asi i Robertowi Kryger, Alinie i Zbigniewowi Palczyńskim, Mateuszowi Sasin, Violi Obst, Irenie Ochockiej, Juli Famulskiej, Oli Kryger, Wiktorii Kryger, Martynie Ochockiej.

 

                                                                                                             Serdecznie dziękujemy