Dn. 7 lipca w ramach Chojeńskiego Lata Kulturalnego odbył się Festiwal Smaku. Smak to jeden z podstawowych zmysłów. o wielorakim znaczeniu. Ideą naszej imprezy było prezentowanie piękna, harmonii, elegancji w różnych dziedzinach sztuki i poszukiwanie tych wartości w codziennym życiu. Podczas niedzielnej imprezy udało nam się zaprezentować wielu twórców w różnych dziedzinach artystycznych.

Składam gorące podziękowania władzom gminy Chojna - Pani burmistrz B. Raweckiej, M. Pisanko, radnym Rady Miejskiej w Chojnie, organizatorom MTB w Stokach, KGW w Krzymowie, KGW w Grzybnie, KGW w Kamiennym Jazie, Restauracji „Ratuszowa”, Klubowi Krótkofalowców PZK SP1KZE w Chojnie, Jednostkom OSP, gminy Chojna,M. Kuniewicz, E. Gawanowskiej, M. Macewiczowi, A. Borkowskiej, C. Nosal, E. Grygorcewicz, M. Pożyczce, E. Korban- Kosińskiej, Firmie „Gastro-Polmark’ w Osinowie Dln. Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wsi Gądno,K. Kupczyk, M. Kupczykowi, Firmie „Usługi Kominiarskie’- A. Surmaczowi, Firmie „Inter Cars” w Chojnie,- ł. Kuglerowi,SGB Spółdzielczej GrupieBankowej w Chojnie, - P. Stafiejowi, Firmie „Husqvarna” w Chojnie, W. Bazan, J. Warchołowi – „SIlver, Kwiaciarni " U Ewy" - E. Mikosz, chojeńskim artystom - B. Rolak, M. Mazurowi, K. Matuszewskiej, J. Hippmannowi i zespołowi „Trupięgi”, pracownikom Centrum Kultury w Chojnie za pomoc w organizacji Chojeńskiego Lata Kulturalnego oraz mieszkańcom i gościom za udział iw tworzeniu nowych tradycji artystycznych naszego regionu. Szczególne podziękowania za promocję imprezy kieruję do redaktora naczelnego Gazety Chojeńskiej - R. Ryssa oraz do Portali chojna24.pl, ono24.info.

Barbara Andrzejczyk- dyrektor Centrum Kultury w Chojnie