21 lutego 2019 r.  podczas obrad IV sesji Rady Miejski w Moryniu uroczyście pożegnano i podziękowano za pracę byłej, długoletniej Sołtys sołectwa Stare Objezierze - pani Teresie Kuzior, która z zaangażowaniem funkcję tę pełniła przez blisko 27 lat.

W imieniu własnym i radnych Burmistrz Morynia – Józef Piątek, Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Konecki oraz Wiceprzewodnicząca – Katarzyna Potapińska złożyli serdeczne podziękowania za tak długą współpracę oraz słowa uznania za sumienną, pełną poświęcenia działalność na rzecz rozwoju sołectwa, oddanie lokalnym sprawom i mieszkańcom.