Budynek szkoły podstawowej w Góralicach w gminie Trzcińsko-Zdrój przejdzie termomodernizację. To efekt przyznanej dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W środę, 17 lipca br. zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz podpisał umowę o dofinansowanie. Poziom wsparcia to aż 85 procent wartości projektu.
 
Burmistrz Trzcińska-Zdroju podczas spotkania z marszałkiem podkreślał, że pozyskane dofinansowanie jest istotnym wsparciem  dla gminy. – To bardzo ważna inwestycja, ponieważ chcemy reorganizować sieć szkół w gminie – wyjaśniał Bartłomiej Wróbel.  Dodał także, że już w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na realizację projektu. 
 
Zaplanowane przedsięwzięcie polega ociepleniu budynku szkoły poprzez wykonanie nowego pokrycia stropodachu wraz z izolacją termiczną. Prace obejmować będą także wymianę rynien i rur spustowych, remont instalacji centralnego ogrzewania. Zmieni się też elewacja.
 
Gmina oszacowała całkowity koszt projektu na 2,6 mln zł, koszty kwalifikowane to 1,8 mln zł.
 
Projekt realizowany jest w ramach II Osi priorytetowej Gospodarki niskoemisyjna, Działanie 2.5  Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.