20 stycznia 2020 roku w gabinecie Starosty Choszczeńskiego zostały podpisane umowy w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierownictwa przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020. Umowy zostały zawarte pomiędzy Stowarzyszeniem ” Lider Pojezierza” reprezentowanym przez Krzysztofa Wiklaka-Prezesa Zarządu oraz Wiolettę Kaszak- Skarbnikiem Zarządu, a Klubem Sportowym „KŁos” Pełczyce, Gminą Recz, Ochotniczą Strażą Pożarną w Stradzewie, Stowarzyszeniem Razem dla Gminy Krzęcin, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Bierzwnik.