Burmistrz Morynia Józef Piątek podpisał umowy o przyznaniu pomocy na realizacje dwóch projektów tj. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Objezierze” 
oraz „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bielin”

1 października 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Moryniu zostały podpisane dwóch umowy pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Jarosława Rzepę a Gminą Moryń reprezentowaną przez Burmistrza Moryna Józefa Piątka.

Podpisane umowy dotyczą projektów pt. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Objezierze” oraz „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bielin”.

Koszty realizacji projektów wynosi odpowiednio 156.818,22 zł i 28.500,00 zł przy wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynoszącym 99.783,00 zł i 18.135,00 zł.