30 września 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Moryniu, została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych dotyczących „Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu”, którą Gmina Moryń reprezentowana przez Burmistrza Morynia Józefa Piątka zawarła z Zakładem Usług Technicznych AGH Atlasiński i wspólnicy sp. jawna, reprezentowanym przez Klaudynę Duszczak – Wspólnika spółki.

Wartość podpisanej umowy wynosi 5.699.820,00 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 3 943 423,97 zł.