W 2019 roku zrealizowano program „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”, w związku z tym w lesie okalającym Barlinek, na specjalnie zbudowanej platformie, ustawiono kamerę, dzięki niej możemy obserwować gniazdo rybołowów.
W 2019 roku w gnieździe zadomowiła się para, która doczekała się dwóch piskląt, w marcu 2020 r. Rybołowy wróciły. W kwietniu i maju rybołowy składają jaja, po pięciu tygodniach wykluwają się małe. 
Przy oglądaniu obrazu, zalecamy włączyć dźwięk, odgłosy puszczy działają relaksująco.