Sprawcy pobicia obywateli Ukrainy w Gryfinie zasiądą na ławie oskarżonych. Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi W. i Andrzejowi J. 


Do aktu agresji o charakterze chuligańskim doszło 11 czerwca 2017 r. w Gryfinie.

- Mężczyźni działając wspólnie i w porozumieniu, w sposób chuligański publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie dla porządku prawnego dokonali pobicia trzech pokrzywdzonych - informuje Joanna Biranowska-Sochalska, rzecznik Prokuratury Okręgowe w Szczecinie.

Jak wynika z dokonanych przez prokuraturę ustaleń, pokrzywdzeni będący obywatelami Ukrainy, przebywali w Polsce w celach zarobkowych. W dniu zdarzenia kiedy udawali się na połów ryb zostali zaczepieni przez podejrzanych, którzy następnie dokonali ich pobicia.

- Z ustaleń postępowania wynika, że przestępstwo to nie miało charakteru narodowościowego, a sprawcy dopuścili się pobicia pokrzywdzonych bez żadnego powodu, dopuszczając się występku o charakterze chuligańskim - wyjaśnia Biranowska-Sochalska. - W tej sprawie już dnia 13 czerwca 2017 r. na wniosek Prokuratora Rejonowego w Gryfinie, Sąd Rejonowy w Gryfinie zastosował wobec obu sprawców pobicia tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, które zostało następnie przedłużone na dalszy okres. Ten środek zapobiegawczy stosowano również w dniu kierowania aktu oskarżenia do Sądu - dodaje rzecznik.

Według ustaleń prokuratury, jeden z podejrzanych Mariusz W. był w przeszłości karany sądownie.

Za zarzucany podejrzanym czyn z art. 158 § 1 kk grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, przy czym w przypadku występku o charakterze chuligańskim ustawa przewiduje zwiększenie dolnej granicy ustawowego zagrożenia o połowę, a nadto nawiązkę na rzecz pokrzywdzonych.