Sprawniej i bardziej komfortowo będą mogli poruszać się nie tylko mieszkańcy gminy Pyrzyce ale także i turyści. W miejscowości Giżyn zakończyła się właśnie modernizacja drogi gminnej, znajdującej się niedaleko jeziora Miedwie. W uroczystym otwarciu jezdni, które odbyło się 28 października br. uczestniczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz.


-   Aura chłodna, ale powitanie w Giżynie gorące. To wszystko za sprawą drogi na którą mieszkańcy, jak sami mówią, czekali 70 lat. Dzięki funduszom Unii Europejskiej wspólnie możemy cieszyć się kolejną drogową inwestycją zrealizowaną w regionie – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Przebudowany odcinek to 2,6 km. Nowa jezdnia wykonana jest z asfaltu oraz kostki brukowej. Modernizacja, zrealizowana w latach 2016-2017, poprawi bezpieczeństwo oraz  podniesie jakość  życia  i  mobilność  mieszkańców. Zwiększy ona również atrakcyjność inwestycyjną miejscowości Giżyn oraz terenów wokół Jeziora Miedwie.

Całkowity koszt działania to ok. 2,1 mln zł, a dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosła ponad 1,3 mln zł.