Zapis o zniesieniu obowiązku odbywania kwarantanny dla pracowników i uczniów transgranicznych pojawił się dzisiaj rano na stronie ministerstwa w nowym projekcie rozporządzenia.


Zapis dotyczący uczniów i pracowników transgranicznych i zniesienia dla nich obowiązku odbywania 14-dniowej kwarantanny po przekroczeniu granicy pojawił się w punkcie 3:

,,Od dnia 4 maja 2020 r. obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej:

  • w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej, lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach;
  • przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Osoby, o których mowa w ust. 3, przekraczając granicę państwową dokumentują Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, lub pobieranie nauki w państwie sąsiadującym”


Uwagi do rozporządzenia można przesyłać na adres RMrozp.epidemia@mz.gov.pl do piątku 1 maja 2020 r. do godz. 12:00.

AKTUALIZACJA: https://ono24.info/pracownicy-transgraniczni-bez-14-dniowej-kwarantanny,a9202