W poniedziałek 1 października na placu budowy pojawił się ciężki sprzęt i wykonawca, firma DANKOM, rozpoczęła pracę na ul. Bulwary Rybackie w Widuchowej.

Długo oczekiwana przebudowa położonej na brzegiem odry ulicy w ciąg pieszo jezdny powstaje z funduszy pochodzących z budżetu gminy oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Koszt inwestycji dofinansowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (I etap) zamknie się kwotą 1 873 780,35 zł przy dofinansowaniu 1 071 389 zł (63,63 %).

Umowa została podpisana w dniu 30 maja 2018 r. Wykonawcę, firmę Dankom, udało się wyłonić dopiero w wyniku negocjacji po nierozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. Umowę podpisano 30 sierpnia 2018 r. i po przekazaniu placu budowy i wykonaniu niezbędnych prac geodezyjnych ruszyła przebudowa Bulwarów Rybackich.