Po 42 latach pracy w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, na emeryturę odszedł Pan Kazimierz Trochim, kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej.

W dniu dzisiejszym podziękowania za współpracę i całokształt pracy zawodowej składali odchodzącemu na emeryturę pracownicy urzędu, na czele z burmistrzem. Życzymy Panu Kazimierzowi zdrowia, zadowolenia z życia osobistego oraz wielu powodów do radości.