Siedem zestawów mobilnych pomostów o długościach od 18 do 25 m powstanie nad jeziorami: Barlineckim, Myśliborskim, Pełcz, Klukom, Lipowo i Wądół. Pomosty na akwenach wodnych będą wykorzystywane jako pływające wyspy, sceny podczas wielkich imprez wodnych.


Pojezierze Pomorza Zachodniego, szczególnie latem, przyciąga mieszkańców, a także turystów województwa i okolic. Miejsca te sprzyjają także organizacji imprez rekreacyjno-turystycznych. Tym razem środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wesprą zakup pływających pomostów, które będą wykorzystywane na 6 jeziorach województwa zachodniopomorskiego. Umowę gwarantującą unijne wsparcie podpisali 13 kwietnia br. Członek Zarządu Województwa Ryszard Mićko i LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”.

- Pływające pomosty z pewnością uatrakcyjnią wypoczynek nad jeziorami w powiatach myśliborskim, choszczeńskim i pyrzyckim. Dzięki nim więcej osób skorzysta z walorów środowiska wodnego – mówił Członek Zarządu Województwa Ryszard Mićko.

Unijne dofinansowanie pozwoli beneficjentom na zakup 7 zestawów mobilnych pomostów, które będą wykorzystywane jako pływające wyspy, sceny podczas wielkich imprez wodnych. Pomosty, o długościach od 18 do 25 m, będą ze sobą kompatybilne, co pozwoli na swobodne łączenie ich i tworzenie platform o różnych kształtach.

Działanie poprawi jakość życia mieszkańców, umożliwi komfortowy wypoczynek, bezpieczne uprawianie hobby, a także zwiększy integrację osób wypoczywających nad wodą. Pomosty będą wykorzystywane nad jeziorami: Barlineckim, Myśliborskim, Pełcz, Klukom, Lipowo i Wądół.

Całkowity koszt zadania to ok. 315 tys. zł, wsparcie z PROW 2014-2020 wyniesie ponad 275 tys. zł.

Pływające pomosty trafią do:
  • Klubu Żeglarskiego SZTORM Barlinek,
  • Myśliborskiego Klubu Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego "Harpun",
  • Klubu Żeglarskiego "Sztaksel",
  • Ludowo-Uczniowskiego Klubu Sportowemu "Wodniak",
  • Gminy Dębno,
  • Stowarzyszenia Lipiański Klub Sportów Wodnych,
  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Jezior".