Gmina Gryfino ogłosiła postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dot. rewitalizacji Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie. To kolejny etap w procesie jego odnowy.
 
Koncepcja zagospodarowania terenu Krzywego Lasu zakłada udostępnienie unikatowego obszaru dla ruchu turystycznego bez ingerencji w jego naturalną substancję.
 
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rewitalizacji terenu Krzywego Lasu w Nowym Czarnowie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
 
W ramach planowanej inwestycji planuje się dwa rodzaje zagospodarowania terenu:
  • Stworzenie dojścia i dojazdu do Krzywego Lasu poprzez wykonanie utwardzonych ścieżek ekokompozytowych, miejsc postojowych, wraz z elementami małej architektury;
  • Wytyczenie ścieżki edukacyjnej wraz z elementami małej architektury.

Oferty należy składać do 17 maja br. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca będzie miał 9 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Działanie prowadzone jest dzięki wspólnemu zaangażowaniu Gminy Gryfino, Nadleśnictwa Gryfino oraz Fundacji PGE i Grupy PGE. Fundacja PGE jest partnerem strategicznym rewitalizacji Krzywego Lasu.
 
O tym, jak proces odnowy Krzywego Lasu się zaczął, w archiwalnym wydaniu INFO Gryfino z czerwca 2020 r.: