Dziury, ogromne kałuże i wyrwy. Tak wygląda stan faktyczny gminnej drogi gruntowej na odcinku między miejscowościami Lisie Pola (Kolonia) - Rurka. Jak informuje w piśmie do Urzędu Miejskiego w Chojnie i przesłanym również do naszej redakcji mieszkaniec gminy "Obecny stan drogi jest tragiczny. Droga z roku na rok jest w coraz gorszym stanie (...). Proszę sobie, więc wyobrazić wezwanie karetki i jej dojazd na miejsce zdarzenia (...)."


- Zgodnie z pismem przesłanym przez mieszkańca gminy Chojna remont drogi został ujęty w planach budżetowych na 2018 r. jednak ze względu na cięcia budżetowe remont w wersji stabilizacji bitumicznej około 2 kilometrowego odcinak drogi, którą opisuje w piśmie mieszkaniec gminy Chojna wiązałby się z kosztami rzędu 2 milionów złotych. Gminy nie stać na taką inwestycje, zwłaszcza kiedy wszystkie ceny na przetargach drastycznie wzrosły. Sytuację tą zaobserwować można było już w zeszłym roku, kiedy to różnica cen w przetargach między początkiem a połową 2017 roku wzrosła o około sześćdziesiąt procent - wyjaśnia Dariusz Skrycki z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Mieszkaniec gminy Chojna w przesłanym piśmie zwraca się z prośbą o remont drogi gminnej na odcinku Lisie Pola(Kolonia)-Rurka podkreślając, że obecny stan drogi jest tragiczny, a wysypywanie tłucznia poprawia przejazd tylko na krótki okres czasu.

- My tą drogę systematycznie podsypujemy kruszywem - tłumaczy Skrycki. - Jak już ziemia rozmarznie planujemy na tej drodze wykonać kolejny kawałek remontu - dodaje.

Wnioskodawca w piśmie podkreśla, że zdaje sobie sprawę, iż remont drogi wiąże się z ogromnymi kosztami i podsuwa urzędnikom podpowiedź. " (...) można by było co roku wylewać np. po 200 m drogi, aż w końcu udałoby się ją naprawić w całości."

Pomysł co do formy i przebiegu wykonywania prac nie zyskał jednak aprobaty ze strony pracownika urzędu, który wyjaśnił w rozmowie z naszym redaktorem, że rozłożenie prac w znacznym stopniu wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów remontu.

Poniżej publikujemy treść pisma przesłanego do naszej redakcji przez mieszkańca gminy Chojna.

"Panie Burmistrzu w związku z brakiem odpowiedzi na moje poprzednie podanie wysłane w październiku ubiegłego roku ponownie zwracam się z prośbą o remont drogi gminnej na odcinku Lisie Pola(Kolonia)-Rurka. Obecny stan drogi jest tragiczny. Droga z roku na rok jest w coraz gorszym stanie. Po poprzednim remoncie drogi, który odbył się kilka lat temu nie ma już śladu. Wysypywanie tłucznia poprawia stan drogi tylko na krótki okres czasu. Proszę więc o utwardzenie drogi nawierzchnią asfaltową tak jak ma to miejsce od wiaduktu kolejowego do przystanku autobusowego. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to duży koszt, ale można by było co roku wylewać np. po 200 m drogi, aż w końcu udałoby się ją naprawić w całości. Odcinek ten wynosi niecałe 2 km. Obecnie droga w porze jesiennej jest zalewana deszczem i tłuczeń jest wymywany, ponieważ droga nie posiada drenaży pozwalających spływanie wody do rowu. Może dałoby się połączyć tą naprawę z planowaną inwestycją doprowadzenia wodociągu. Na kolonii mieszkają ludzie starsi którzy na jesień lub w zimę mają bardzo utrudniony dostęp chociażby do centrum wsi lub Chojny. Proszę sobie, więc wyobrazić wezwanie karetki i jej dojazd na miejsce zdarzenia w porze jesiennej, bądź zimowej."