Stadion sportowy w Kołbaczu doczekał się kolejnego etapu modernizacji. Zakres tegorocznych prac obejmował montaż piłkochwytów, wymianę oświetlenia, wiat stadionowych dla zawodników i służb medycznych oraz zakup tablicy informacyjnej. Remont kosztował Urząd Gminy Stare Czarnowo 40 tys. zł.

 

Dalsza poprawa stanu kompleksu sportowego w Kołbaczu była możliwa dzięki umowie podpisanej w czerwcu 2018 roku przez marszałka województwa Olgierda Geblewicza i wójt Marzenę Grzywińską. Koszt inwestycji to 40 tys. zł. Wsparcie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 20 tys. zł.

Zakres tegorocznych prac obejmował montaż za bramką na płycie głównej piłkochwytów, dzięki czemu oddzielone od siebie zostało boisko główne i płyta boczna. Ponadto wymieniono wiaty stadionowe dla zawodników, zamontowano wiatę dla służb medycznych oraz oświetlenie. Zmianie uległ teren przed szatniami, a także zakupiona została tablica informacyjna.

- Każda zmiana na obiekcie sportowym w Kołbaczu jest cenna, bo stadion spełnia role centrum sportowo-edukacyjno-rekreacyjnego. Obiekt piłkarski wraz z zapleczem służy do organizowania rozgrywek sportowych, nie tylko dla mieszkańców miejscowości czy piłkarzy, ale dla całej społeczności gminy Stare Czarnowo - akcentowała wójt Marzena Grzywińska.

Obiekt w Kołbaczu powstał w latach 70. XX wieku. Na jego terenie znajduje się boisko główne i płyta boczna, z którego głównie korzysta klub piłkarski Zootechnik Kołbacz. Przed rokiem 2015 na stadionie nie były prowadzone kompleksowe prace naprawcze, modernizacyjne czy konserwacyjne. Od trzech lat ze środków własnych Urząd Gminy Stare Czarnowo przeprowadza regularne remonty. Udało się dotąd wyrównać płytę główną boiska, zamontowano automatyczny system nawadniania boiska, wyremontowano szatnię i uzupełniono brakujące siedziska na trybunach.