Dnia 26 maja 2018 roku o godz. 10:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Chojnie rozpocznie się I edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Gwiazd Polskiej Estrady pt.: „Zacznij od Bacha”. W tej edycji uczestnicy wykonują jedną piosenkę z szerokiego repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, Alicji Majewskiej lub Zdzisławy Sośnickiej.


Festiwal ma na celu popularyzację piosenki polskiej, prezentację dorobku artystycznego dzieci i młodzieży oraz promowanie i dostrzeganie dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie.
Tegoroczny festiwal, ze względu na swój ogólnopolski charakter przewiduje wiele nagród rzeczowych oraz finansowych.

Zachęcamy do udziału, ponieważ jest o co walczyć. Nagrodę finansową w wysokości 500 złotych otrzyma laureat nagrody Grand Prix. Miejsca od I do III zostaną odpowiednio w kolejności od najwyższego do najniższego nagrodzone w kwotach 100, 200 oraz 300 złotych. Uczestnikom przyznane zostaną także wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci dodatkowo statuetki, dyplomy, nagrody finansowe i rzeczowe. 

Organizator powołał także niezależne jury, w skład którego wchejdą: Joanna Ewa Zawłocka (wokalistka), Lucyna Boguszewska (solistka szczecińskiej opery) i Mateusz Czarnowski (muzyk, kompozytor – związany z Filharmonią w Szczecinie). Jury dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.

Na chwilę obecną do udziału w I edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Gwiazd Polskiej Estrady pt.: „Zacznij od Bacha” zgłosiło się 45 wokalistów z całej Polski, m.in. z Krakowa, Olsztyna, Konina i Zielonej Góry.

W konkursie udział może wziąć 70 osób. Termin zgłoszeń upływa 5 maja br. Aby zakwalifikować się do udziału w konkursie piosenki liczyć się będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń. Festiwal zakończy się wręczeniem nagród oraz koncertem laureatów ok godziny 18:00.