2 kwietnia br. Zarząd Powiatu pracował zdalnie.

Podjęto następujące rozstrzygnięcia:

 ♦ Wybrano wykonawców na koszenie traw w pasie drogowym sieci dróg powiatowych w latach 2020 -2022. zadanie realizować będą firmy: EMA Emilia Rulewicz (na terenie gmin Stare Czarnowo, Gryfino i Widuchowa), WYSZOMIRSKI Witold Wyszomirski (na terenie gmin Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój) oraz AGROVERDE sp. z o.o. (na terenie gmin Mieszkowice, Cedynia i Moryń).

♦ Wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego na prowadzoną przez Powiat inwestycję drogową pn. "Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie". Funkcję tę pełnić będzie Pracownia Projektowa Maciej Kasprzyk.

♦ Ogłoszono drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz nabór na członków komisji konkursowej. Termin składania ofert – do 15 maja 2020 r.

♦ Powołano komisję do rozpatrzenia wniosków o udzielenie w 2020 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w składzie Ewa Dudar, Monika Baczyńska-Padjasek, Jerzy Sawicki i Grzegorz Kłapouch. Określono także tryb pracy komisji i oceny wniosków.

♦ Unieważniono postępowanie przetargowe na wykonanie systemu oddymiania i wydzielenia pożarowego klatek schodowych w budynku starostwa przy ul. 11 Listopada 16 d.

♦ Jednogłośnie podjęto uchwałę o zmianach w budżecie Powiatu na 2020r polegajace na zmniejszeniu i zwiększeniu wydatków o kwotę 102 010,10 zł.

Osobiście w posiedzeniu uczestniczyli tylko starosta i wicestarosta, pozostali członkowie Zarządu obradowali „na łączach”.