3 marca 2020 roku w trzcińskiej Bibliotece odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu pt. „Akademia Malucha czyli wspieramy rozwój małych dzieci” organizowanego w ramach Programu „Społecznik 2019-2021 ”. W programie uczestniczy 16 dzieci i ich rodzice.

Realizatorem programu jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzcińskiej przy wsparciu grupy nieformalnej. W ramach cyklicznych zajęć do Biblioteki dla dzieci zakupione zostaną potrzebne sprzęty (mebelki wypoczynkowe i pomoce dydaktyczne), gdzie raz w tygodniu odbywają się zajęcia dydaktyczne dla maluchów i ich rodziców. Ich celem jest wczesna edukacja, nauczenie dzieci pożądanych zachowań społecznych, funkcjonowania w grupie, zainteresowanie maluchów książką i czerpanie przyjemności z obcowania z nią.

W Bibliotece zorganizowane zostaną także dwa spotkania z psychologiem dla rodziców:
1) dnia 30.03.20, o godzinie 17.00 „Jak pomóc dziecku radzić sobie z emocjami”;
2) dnia 29.04.20, o godzinie 17.00 „Jak stymulować rozwój małego dziecka”;
Z zajęć mogą skorzystać rodzice zainteresowani zagadnieniami, nieuczestniczący w programie.  Z okazji Dnia Dziecka (29.05.20) o godz. 10.00 zaplanowano imprezę integrującą dzieci i rodziców (zamki dmuchane, przedstawienie teatru AMUZADO, upominki) w której uczestniczyć będą wolontariusze (mieszkańcy miasteczka), propagujący ideę wolontariatu.