20 lat czekaliśmy na pomoc w sprawie remontu ulicy Zielonej w Chojnie - mówiła na konferencji prasowej burmistrz tej gminy Barbara Rawecka. W poniedziałek 4 maraca w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim szef MSWiA Joachim Brudziński przekazał na ręce burmistrz promesę dofinansowania na to zadanie. Rządowa pomoc w tym przypadku to ponad 1 milion 200 tysięcy złotych. To większość kosztów całej inwestycji - mówiła Barbara Rawecka, burmistrz Chojny.

Ostatnio doszło do takiej sytuacji, że podczas opadów całkowicie wypłukało nam drogę. W zasadzie po złożeniu wniosku otrzymaliśmy informację, że niedługo otrzymamy środki na wyremontowanie tej drogi. Trzeba się cieszyć, ponieważ jest to ulica o której remont zabiegaliśmy przynajmniej przez 20 lat - mówiła burmistrz Chojny. Pieniądze dla Chojny pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jeśli jest więcej takich przypadków, to zachodniopomorscy samorządowcy powinni wnioskować o rządowe pieniądze - mówił Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Te środki są zabezpieczone. Jeżeli tylko wpłyną te wnioski, to takie promesy podpiszę i z największą ochotą wręczę - mówił Brudziński.

Remont ulicy Zielonej w Chojnie powinien zakończyć się jeszcze w tym roku.