Na terenie gminy Chojna trwa pielęgnacja starodrzewu. Prace polegają na usunięciu suchych konarów, gałęzi oraz drzew, które znajdują się w złym stanie zdrowia lub bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. W miejsce wyciętych drzew, zostaną posadzone nowe. Pomiędzy ulicami Młyńską, a Łąkową trwają prace polegające na całkowitym oczyszczeniu tego terenu, wykonywane są one zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pielęgnacja realizowana jest zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody oraz decyzjami Konserwatora Zabytków, a jest wynikiem wieloletnich próśb i wniosków mieszkańców. Wycinka potrwa do końca lutego, a podcinka będzie trwała dłużej.

Prace prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie.