Rekultywacja jezior Lipowo i Ostrowieckiego, leżących w gminie Dębno, oraz zakup sprzętu to działania, które zostaną zrealizowane z pomocą środków z PO RYBY 2014-2020. Umowę, przyznającą unijne wsparcie na realizację tego projektu, podpisali 18 lipca 2022 roku w Dębnie, wicemarszałek Olgierd Kustosz i zastępca burmistrza miasta Joanna Stąsiek-Janicka. W ramach realizacji zadania uzupełniony zostanie piasek na liniach brzegowych jezior Lipowo oraz Ostrowieckiego w gminie Dębno. – Działanie to poprawi wizerunek tych miejsc i przyczyni się do zwiększenia ich atrakcyjności – tak projekt ocenił wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz. Dodatkowo środki z PO RYBY 2014-2020, w wysokości ok. 45 tys. zł, przyznane Gminie Dębno, pozwolą na zakup kamizelek i walizek ratunkowych oraz pompowanej deski pływającej typu sup. Dzięki dokonanym zakupom poprawie ulegnie bezpieczeństwo oraz atrakcyjność turystyczna tego regionu. Beneficjent zorganizuje także piknik, podczas którego odbędą się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Realizacja projektu, o całkowitej wartości ok. 50 tys. zł, planowo powinna zakończyć się do września 2022 r. Unijne dofinansowanie trafi do Gminy Dębno za pośrednictwem RLGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”.