Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka kolejna podwyżka. Płaca minimalna wyniesie wtedy 2100 złotych. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Z początkiem roku wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych.


Z myślą o osobach najmniej zarabiających rząd w 2017 roku podniósł płacę minimalną z 1850 do 2000 złotych. Od początku 2018 roku pracownicy otrzymujący minimalne wynagrodzenie za pracę zostaną objęci kolejną, tym razem pięcioprocentową podwyżką. To oznacza, że "na rękę" pracownik na pełnym etacie dostanie minimum około 1530 zł.

Ze względu na wzrost wraz z początkiem 2018 r. minimalnej stawki godzinowej do 13,70 zł zyskają nie tylko pracownicy etatowi, ale także ci pracujący na umowie zlecenie i umowie o dzieło.

Wprowadzenie przez rząd od 1 stycznia 2017 r. minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych było podyktowane ograniczeniem zjawiska polegającego na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie, a także ograniczeniem nadużywania umów cywilnoprawnych.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej w 2018 r. podwyżce ulegną także inne świadczenia, takie jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.