“wolność prasy i inne brednie”

15 czerwca o godzinie 15:21 opublikowaliśmy artykuł zatytułowany "O arogancji. Jak dyrektor Pawłowski (sobie) pomnik stawiał?". Zastanawialiśmy się w nim czy przy stawianiu pomnika nad Odrą, w gminie Cedynia, zostało złamane prawo? Czy postawienie pomnika bez zgody Rady Miejskiej i bez pozwolenia na budowę jest zgodne z przepisami?

“tu potrzeba doraźnego ucięcia kolesia”
Wczoraj od naszego Czytelnika otrzymaliśmy publiczny wpis Pani Malwiny Markiewicz, specjalisty w Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni z 16 czerwca z godz. 14:55, który znajdziecie Państwo poniżej.“portal który hejtuje ludzi, robi z nich szmaty, poniża i kłamie na ich temat”
Cieszy nas, że w Polsce panuje wolność wypowiedzi i każdy obywatel może wyrazić swój pogląd na sprawy które go interesują. Prasa również zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.

Apelujemy do Pani Malwiny Markiewicz o zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami jak również zachowania się z godnością w miejscu pracy i poza nim. Te właśnie obowiązki w szczególności należą do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego.

Apelujemy również aby w czasie pracy wykonywała Pani swoje zadania sumiennie, sprawnie i bezstronnie; a opinie na temat portali internetowych proponujemy wypowiadać po godzinach pracy.

Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

Art. 24.
1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.
2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.