92 delegatów reprezentujących na co dzień kilkadziesiąt kół okręgu szczecińskiego zjechało do Szczecina na XXXI Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego, aby dokonać wyboru władz okręgu na lata 2017 -2021.


Podczas zjazdu w pierwszej kolejności delegaci wybierali Prezesa Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie, którym ponownie został Grzegorz Rogalewicz uzyskując praktycznie 100% poparcie. W dalszej części obrad komisja wyborcza przedstawiała kandydatów do Zarządu Okręgu PZW Szczecin na lata 2017 – 2021. Wśród nominowanych znalazł się prezes najmłodszego koła wędkarskiego w okręgu szczecińskim Paweł Bucyk. Z pośród 20 przedstawionych kandydatów, delegaci dokonali wyboru 16 z nich. Okazało się, że delegaci podczas tegorocznego zjazdu docenił dwuletnią pracę prezesa i zarządu koła nr 84 Odra Chojna, wybierając Pawła Bucyka na członka Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie.

W poniedziałek 26 czerwca doszło do pierwszego posiedzenia zarządu okręgu, podczas którego przedstawiono propozycję podziału sprawowanych funkcji na lata 2017 -2021. Funkcję Sekretarza Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie na najbliższe cztery lata powierzono Pawłowi Bucykowi.