W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przez cały tydzień, trzy razy dziennie, strażacy z ochotniczych straży pożarnych patrolują teren gminy. Prosimy mieszkańców o unikanie skupisk ludzi, zrezygnowanie ze spotkań oraz o stosowanie się do zaleceń służb.

 

Strażacy z dwóch jednostek - OSP Kołbacz i OSP Stare Czarnowo - będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, patrolują codziennie teren gminy apelując o pozostanie w domach.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy bezzwłocznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gryfinie - tel. 91 416 38 58 lub 694 493 763.

W przypadku nasilonych objawów należy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego szpitala przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie, tel. 91 813 94 56 lub 91 813 94 59.

Osoby poddane kwarantannie domowej, proszone są o odpowiedzialne zachowanie i bezwzględne pozostanie w miejscu odbywania kwarantanny.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 30 000 zł