Leśnicy z Polski szkolą się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Operatorów Dronów na Potrzeby Leśnictwa w Rzepinie (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie). Placówkę jest jedynym takim miejscem w Polsce utworzonym przez Lasy Państwowej.


Drony usprawniają pracę strażakom, policjantom a także leśnikom. - Możemy szybciej ocenić szkody na terenach leśnych spowodowanych przez nawałnice. Ocenić zdrowotność drzewostanu, a także wykorzystać w ochronie przed pożarami i kradzieżą drewna - mówi dr Andrzej Smoliga z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Uczestnicy szkolenia organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie mogli zobaczyć z góry jakie szkody wyrządziła susza.

- Informacje pozyskane za pomocą bezzałogowych statków powietrznych po przetworzeniu mogą być cennym źródłem informacji. Dron ułatwi weryfikację bezprawnego użytkowania gruntów rolnych a także szybsze i tańsze szacowanie szkód spowodowanych przez zwierzynę na polach - dodaje Janusz Duszkiewicz z Centralnego Ośrodka Szkolenia Operatorów Dronów w Rzepinie.

Fot. Drony umożliwiają obserwację terenu. Na zdjęciu wysuszony obszar rozlewiska Warty.