Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w inauguracji biura parlamentarno - samorządowego Koalicji Obywatelskiej w Gryfinie.
Tu swoje dyżury będą pełnić radni samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego Koalicji Obywatelskiej.
W Radzie Gminy w Gryfinie w Klubie Radnych Koalicji Obywatelskiej są:
Andrzej Urbański, Magdalena Pieczyńska, Jolanta Witowska, Małgorzata Wisińska, Rafał Guga, Maciej Puzik, Marek Sanecki, Jerzy Piasecki. 
W Radzie Powiatu Klub Koalicji Obywatelskiej tworzą: Ewa Dudar, Aleksandra Misiuna - Gólcz, Hubert Andrych, Jerzy zgoda, Jerzy Domaradzki, Teresa Sadowska. W Sejmiku Gryfino reprezentuje Artur Nycz. 
W trakcie spotkania senator RP Magdalena Kochan i poseł na Sejm RP podziękowali za współpracę w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu. 
Dyżury w biurze w każdy poniedziałek będzie pełnić Marta Narożańska. Biuro będzie otwarte od g. 15.30 do 17.30. 
Teraz działacze Koalicji Obywatelskiej będą przekonywać do poparcia w wyborach prezydenckich Małgorzatę Kidawę - Błońską.