Od godz. 10:00 14 września 2018 roku do godz. 09:00 16 września 2018 roku parking samochodowy w Pyrzycach na ul. Stargardzkiej (przy Pyrzyckim Domu Kultury) będzie zamknięty. Wyłączenie możliwości parkowania związane jest z przygotowaniami do przeprowadzenia „DOŻYNEK GMINNYCH”,  zaplanowanych na dzień 15 września 2018 roku w godz. 14.00 – 02.00, na obchody których serdecznie Państwa zapraszamy.

Urząd Miejski prosi wszystkich mieszkańców o wyrozumiałość i nie pozostawianie pojazdów na parkingu już w dniu 14 września 2018 roku od godz. 06:00, a wszystkich zmotoryzowanych i pieszych uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych, dla bezpieczeństwa własnego oraz innych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozostawienia pojazdu na parkingu w czasie obowiązującego zamknięcia, Straż Miejska będzie podejmowała czynności w celu usunięcia pojazdu na koszt właściciela.