Rozpoczęły się prace związanych z rewitalizacją parku miejskiego oraz zagospodarowania terenów zielonych w Dębnie. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu partnerskiego i przy wsparciu środków unijnych w kwocie około 1,3 mln złotych. Pierwszy etap prac ma potrwać do końca marca.


Rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją parku miejskim w Dębnie. Usuwane będą krzaki i drzewa w trzech miejscach. W parku miejskim przeprowadzona zostanie wycinka drzew stwarzających zagrożenie oraz częściowe ograniczenie inwazyjnych gatunków obcych oraz samosiewów oraz likwidacja form żywopłotowych w ciągach dróg parkowych. Zachowane natomiast zostaną istniejące, cenne drzewa o znacznych rozmiarach.

Usuwanie drzewostanu nastąpi też w tzw. „starym sadzie” przy placu zabaw nad jeziorem Lipowo oraz wzdłuż promenady nad rzeką Kosą. Po tym etapie ruszą kolejne prace rekultywacyjne i rewitalizacyjne terenów zieleni.

Celem rewitalizacji Parku Miejskiego im. J. Krasickiego w Dębnie jest poprawa estetyki i funkcjonalności parku zarówno pod względem infrastruktury, jak i uporządkowana zieleni. Prace mają zapewnić stworzenie miejsca służącego aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu, z którego będą korzystać, przede wszystkim mieszkańcy Dębna, a także osoby odbywające wycieczki po okolicy. W ramach inwestycji planuje się wzbogacenie jego terenu o nowe gatunki drzew i krzewów, wielogatunkowe, kwietne trawniki i rabaty oraz budki lęgowe dla ptaków, miejsca kryjówek jeży i innych gatunków zwierząt.

W ramach projektu wyremontowana zostanie część istniejących alei parkowych oraz wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych. Zamontowane zostaną ławki parkowe, kosze na odpady komunalne oraz psie odchody. Powstaną nowe elementy małej architektury tj. pergola i altana parkowa ośmioboczna.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie". Zadanie jest dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowita wartość zadania w zakresie gminy Dębno wynosi 1 538 204 złotych, w tym dofinansowanie to 1 307 473 złotych.